Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Energie

Energie besparen en duurzaam opwekken

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Energiebesparing en duurzame energie zijn daarbij belangrijke pijlers. De energie die nog nodig is, moet zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt.


In de stad verschijnen steeds meer zonnepanelen, mede dankzij gezamenlijke inkoopacties, Zon op Dordrecht, zonnepark Crayestein, en de Dordtse Zonatlas. Ook heeft de gemeente in overleg met bewoners en ondernemers een ontwerp-structuurvisie opgesteld, waarin staat waar windmolens een plek op het eiland van Dordrecht kunnen krijgen.

HVC legt in Dordrecht een warmtenet aan. Hierbij wordt de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval gebruikt om gebouwen mee te verwarmen. Dat bespaart veel energie en fossiele brandstoffen en voorkomt veel CO2-uitstoot.


Windenergie
Windenergie
zonnepanelen
Zonnepanelen
Warmtenet
Warmtenet


Verder is er het Energieloket Dordrecht waar inwoners terecht kunnen met vragen over energiebesparing thuis. Via de Energieco√∂peratie Dordrecht (ECD) wil de gemeente haar energieambities versnellen, bijvoorbeeld door de aanleg van zonnepark Crayestein. Burgerinitiatief Drechtse Stromen helpt Dordtenaren hun woning energiezuiniger te maken. Op de pagina Wonen/(ver)bouwen vindt u meer handige links voor het energiezuiniger maken van uw woning.
              

             Drechtse Stromen             ECD

            Drechtse Stromen                        Energieco√∂peratie Dordrecht

LinkedIn
Google+