Spring naar inhoud
Landschap met water en gebouwen  in de Drechtsteden

Een duurzame omgeving

We werken aan een energieneutraal Eiland van Dordrecht. Niet alleen met onze inwoners, maar ook met bedrijven en organisaties. Energieneutraal houdt in dat we net zo veel energie opwekken, als we gebruiken.

 

We zetten in op een circulaire economie. Dit houdt in, dat grondstoffen geen afval worden maar steeds opnieuw worden gebruikt. We helpen ondernemers om daarmee aan de slag te gaan.  En we werken veel samen zodat we kennis kunnen delen.


En we verduurzamen het verkeer en het transport in de binnenstad, zodat de stad prettiger wordt om in te leven.