Spring naar inhoud

Distripark

Duurzaam bedrijfsleven

Mkb-ondernemer kunnen terecht op het Energieloket Dordrecht voor tips om duurzamer te werken. Bijvoorbeeld met energie besparen in hun gebouwen. Op de site is informatie te vinden over energiebesparende maatregelen en de wetten en regels over energiebesparing.


Bedrijventerrein Distripark is een nieuw bedrijventerrein aan de zuidpunt van de Westelijke Oever. Kwaliteit, vernieuwing en duurzaamheid staan hier voorop. Nu en in de toekomst. Het is een plek voor ondernemers die ruimte zoeken om zich verder te ontwikkelen. Zowel bij de bouw als bij het gebruik van het terrein speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Veel daken op het terrein hebben zonnepanelen..

Circulaire economie

Het sluiten van de productieketen levert veel milieuwinst op. Afval wordt weer grondstof. In 2019 heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar materiaal- en grondstoffenstromen in Dordrecht. Hieruit ontstond het programma Circulaire economie.


Een van de acties uit dit programma: de gemeente is samen met een aantal lokale bouwbedrijven bezig met het opzetten van een hub. Het is de bedoeling om hier materialen en producten op te knappen, zodat zij geschikt zijn voor hergebruik. 


In opdracht van de gemeente heeft Cirkellab onderzocht wat de concrete kansen voor Dordrecht zijn. Daarover hebben zij gesprekken gevoerd met ondernemersverenigingen en lokale bedrijven. De sectoren zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie blijken voor Dordrecht de meeste kansen te bieden.


Ook binnen de projecten van de gemeente speelt circulariteit een steeds belangrijker rol. Je leest erover op de pagina Wat doet Dordrecht zelf.