Spring naar inhoud

Impressie Huis van Stad en Regio

Duurzame gebouwen

Gebouwen verwarmen we waar mogelijk met duurzame energie. Kantoorgebouwen moeten in 2023 allemaal energielabel C hebben, tenzij ze binnenkort worden afgebroken. Het doel is dat de gebouwen in 2030 label A hebben en in 2040 volledig klimaatneutraal zijn. Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed bestaat een routekaart.

Duurzame bouw

Duurzame huis in aanbouwMet ingenieursbureaus en bouwbedrijven heeft de gemeente een werkgroep opgericht om infrastructurele werken te verduurzamen. Denk hierbij aan het onderhoud van wegen en het bouwen van bruggen. Met de juiste inzet van grondstoffen en materialen kunnen we veel effect bereiken.


De komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij. Ook daarbij staat duurzaamheid voorop. Zo sluiten we nieuwbouwwoningen niet meer aan op aardgas. En we maken gebruik van duurzame materialen.  Zo heeft Dordrecht zich aangesloten bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het doel is om te laten zien dat duurzame woningen niet duurder hoeven te zijn dan andere woningen. En ook hoeft de bouw niet langer te duren. Op het Maasterrasgebied komt een project met biobased woningbouw.

Duurzame monumenten

Luchtfoto van monumenten met zonnepanelen op het dakVeel eigenaren van een monument vragen zich af hoe ze hun pand kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen.  Dit mag, als het een verbetering van het pand is en het de monumentale waarden van het pand niet schaadt.


Iedere ingreep in een monument vraagt eigenlijk om maatwerk. Bij kleine ingrepen is het verstandig eerst zelf te bedenken wat de wensen zijn. Ga daarna samen met het vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht verder nadenken over de mogelijkheden. Het is verstandig om een deskundige onderzoek te laten doen naar de bouwhistorische waarden. Zo wordt duidelijk waar de kansen en beperkingen liggen. Het Vakteam Erfgoed kan je helpen aan de juiste adviseurs.

Maar vergeet niet vooraf een omgevingsvergunning aan te vragen bij het Omgevingsloket. Dit kun je het beste doen voor de start van de werkzaamheden. Het is namelijk niet fijn om de werkzaamheden stil te leggen. Dit leidt altijd tot verlies in geld, tijd kwaliteit en historische waarde.

In veel gevallen kun je subsidie krijgen voor het verduurzamen van een monument. Zo biedt het Rijk subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in rijksmonumenten.


In Dordrecht kun je duurzaamheidsmaatregelen in gemeentelijke monumenten financieren met een lening van het Gemeentelijke Restauratiefonds.  Via het Nationaal Restauratiefonds kun je ook subsidie krijgen voor een quickscan, een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies voor het verduurzamen van een pand.

Kijk voor meer informatie over monumenten op www.monumentenzorgdordrecht.nl