Spring naar inhoud

Koken op inductie

Aardgasvrij wonen

Ook in Dordrecht stappen we over van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. Stap voor stap stoppen we met het gebruik van aardgas. We gaan over op andere, schonere warmtebronnen voor het verwarmen van onze gebouwen en voor koken en douchen. Niet alle wijken en buurten zijn hetzelfde. En dat geldt ook voor de woningen in een buurt. Daarom zijn er verschillende alternatieven voor aardgas. Soms is dat het warmtenet. Soms zijn andere oplossingen beter. Bijvoorbeeld volledig elektrisch (all electric), duurzaam gas of minder gas met een hybride systeem.


We kiezen in Dordrecht voor een realistische en nuchtere aanpak. Dit betekent dat we de komende jaren vooral inzetten op energie besparen. En daar waar we kansen zien, gaan woningen over op een alternatief voor aardgas.

Stappenplan

SpouwmuurisolatieVoor elke situatie geldt een andere route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. De overgang zal in de ene buurt sneller gaan dan in de andere. Maar ook binnen een buurt kunnen verschillen bestaan. Zo sluiten we nieuwe woningen nu al niet meer aan op aardgas.


Wat betekent de overgang naar aardgasvrij wonen in jouw situatie? Wij vinden het belangrijk dat je dit makkelijk kunt uitzoeken. Daarom hebben we een stappenplan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. Daarin kun je voor je buurt vinden wat het meest duurzame en betaalbare alternatief is voor aardgas. En ook wat de planning is, zoals die nu bekend is. Zo kun je je eigen stappenplan maken voor een energiezuinige en aardgasvrije woning. 

Wat kun je al zelf doen

Isolatie met steenwol

Wat de route naar aardgasvrij ook is, de belangrijkste eerste stap is energie besparen. En ook kun je nu al aan de slag om je woning geschikt te maken voor aardgasvrije verwarming. Bijvoorbeeld met maatregelen als isoleren, zonnepanelen of door over te stappen op elektrisch koken. En je kunt er ook alvast rekening mee houden als je je woning gaat verbouwen of renoveren.


In het stappenplan voor energiezuinig wonen kun je zien hoe je je kunt voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.