Spring naar inhoud

Energiepark met zonnepanelen en windmolens

Duurzame energie

In 2040 wil Dordrecht energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we dan nog gebruiken duurzaam is opgewekt.

Zonne-energie

ZonnepanelenZonne-energie is schone energie. Het raakt nooit op en is daarom goed voor het klimaat. Veel woningeigenaren hebben afgelopen jaren zelf zonnepanelen geplaatst op hun dak. Bijvoorbeeld via een groepsaankoopactie van het Energieloket Dordrecht of via andere aanbieders die in Dordrecht actief zijn. 


Wil je weten of jouw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Kijk op www.zonnedakje.nlIs je dak niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Misschien kun je meedoen aan een project van Zon op andermans dak. Zon op andermans dak heeft als doel om zonnepanelen voor de inwoners te plaatsen op grote daken die de eigenaar zelf niet gebruikt. Kijk voor meer informatie op Zon op andermans dak | Drechtse Stromen.


Of je kunt meeprofiteren van een zonnepark. Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) heeft in de afgelopen jaren de zonneparken Amstelwijck en Crayestein gerealiseerd. En heeft de bedoeling om in Ook de komende jaren nog meer zonneparken te ontwikkelen.


Ook op de bedrijfsterreinen Dordtse Kil 3 en het nieuwe Distripark hebben de meeste bedrijfsdaken zonnepanelen. Deze wekken energie op voor de bedrijven die daar gevestigd zijn.

Windenergie

WindmolensWindenergie is duurzaam. Het is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op. Daarom hebben we naast zon, biomassa en restwarmte ook windenergie nodig. 


In 2016 hebben we in overleg met bewoners ondernemers en structuurvisie opgesteld. Hierin staat waar windmolens een plek kunnen krijgen op het eiland van Dordrecht.

Warmtenet

Warmtenet

Een van de alternatieven voor aardgas is het warmtenet. In Dordrecht zijn de afgelopen jaren al veel woningen en gebouwen aardgasvrij gemaakt en aangesloten op het warmtenet. Via het warmtenet levert HVC warmte naar de stad om woningen mee te verwarmen. Deze warmte komt vrij bij de verbranding van afval dat niet we niet meer kunnen hergebruiken. 

Als je op het warmtenet bent aangesloten, heb je geen aardgasaansluiting meer. Het warme water zorgt voor de verwarming van je huis en voor het warme kraanwater. In plaats van op gas kook je dan bijvoorbeeld op inductie.

HVC werkt met de woningcorporaties Trivire en HVC intensief samen aan uitbreiding van het warmtenet. Zo kunnen we nog meer ongebruikte energie nuttig inzetten.


In het  stappenplan kun je zien of het warmtenet ook voor jouw buurt het beste alternatief is voor aardgas. Ook kun je zien wat de planning is.