Spring naar inhoud

Duurzaamheidsfabriek

Wie doet wat in Dordrecht

In Dordrecht zijn veel partijen betrokken bij de verduurzaming van de stad en energiebesparing. Maar wie doet wat?

Energieloket Dordrecht

Op de site van het Energieloket Dordrecht staat veel informatie over het verduurzamen van je woning. Ook organiseert het Energieloket met de gemeente regelmatig groepsaankoopsacties. Voor bedrijven en VVE's staan er loketten op de site. www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht


Drechtse Stromen

Drechtse Stromen is een stichting voor en door inwoners. Zij zetten zich in voor een groter comfort en energiebesparing, bijvoorbeeld via energiecoaches. www.drechtsestromen.net.


Drechtse Energie

Drechtse Energie is een coöperatie voor en door inwoners. Zij hebben als doel om lokaal duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnedaken. De opbrengst komt ten goede aan de eigen inwoners. www.drechtseenergie.nl.


Energiecooperatie Dordrecht

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het doel is om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. ECD wil hiervoor zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in de stad mee laten doen. Energiecoöperatie Dordrecht | ECD Dordrecht (ecd-dordrecht.nl)


Platform Duurzaam Dordrecht

Platform Duurzaam Dordrecht ondersteunt initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties. Het doel is om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen. www.platformduurzaamdordrecht.nl.


Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek is de plek waar bedrijven hun innovaties een stap verder kunnen brengen. Van innovatiebegeleiding tot prototype bouw of de eerste stappen naar productie. In onze innovatieve fabriek en de bijbehorende maakhallen zijn diverse productie- en bedrijfsruimtes te huur en een groot aantal faciliteiten beschikbaar. Via het aanwezige onderwijs is er toegang tot een breed spectrum aan kennis en kunnen studenten waar mogelijk ingezet worden bij de uitvoering. De Duurzaamheidsfabriek maakt deel uit van een groot innovatienetwerk.  www.duurzaamheidsfabriek.nl
 

Energiek Dordt

Met Energiek Dordt werkt FC Dordrecht aan een gezonde toekomst voor de voetbalclub, stad en de regio. Energiek Dordt is een samenwerking tussen het betaald voetbal, het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Energiek Dordt creëert nieuwe energie en waarde voor Dordrecht en Drechtsteden. Met het betaald voetbal als groot sociaal netwerk. De ambitie ligt rond twee thema’s: de energietransitie en vitaliteit.