Spring naar inhoud
 • Zonnepark Crayestein

  Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Vervoer en mobiliteit

Vragen over laadpunten in Dordrecht

Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto's? Hier vindt u veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Waar in Dordrecht vind ik openbare oplaadpunten?

In Dordrecht zijn publieke oplaadpalen op de volgende plekken:

 • In gemeentelijke parkeergarages:
  • Riedijkshaven (1)
  • Sportboulevard (2)
  • Veemarkt (2)
  • Spuihaven (2)
  • Achterom (2)
Afhankelijk van het gebruik wordt gekeken of deze aantallen worden uitgebreid.
 • Stichting E-Laad heeft openbare oplaadpunten gerealiseerd op de volgende locaties:
  • Noorderkroonstraat
  • Pieter Zeemanweg
  • Stadspolderring
  • Aardappelmarkt (1 paal met 2 aansluitingen)
  • Binnen Kalkhaven (1 paal met 2 aansluitingen)
 • Op het Leerpark is een oplaadpunt in combinatie met een ‘carport’ met zonnepanelen.

Op http://www.oplaadpalen.nl/ is een real-time overzicht van laadpunten in Dordrecht te vinden.

Terug naar boven


Hoe kan ik een oplaadpunt aan de openbare weg aanvragen?

In Dordrecht is er vrije marktwerking voor oplaadinfrastructuur. Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt in Dordrecht door marktpartijen. U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente Dordrecht, maar bij een marktpartij die de aanvraag bij de gemeente indient.

De gemeente Dordrecht heeft beleidsregels vastgesteld. Op basis van die regels vragen marktpartijen een vergunning aan om een oplaadpaal te plaatsen en dienen een verzoek in om het benodigde verkeersbesluit te nemen.

Bij ons zijn momenteel de volgende marktpartij(en) bekend voor publieke punten:

De gemeente Dordrecht betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Wij raden u aan u hierover vooraf goed te informeren.


Plaatsing van verlengd private palen met gastgebruik is momenteel niet mogelijk.

Terug naar boven


Wordt een aanvraag voor een oplaadpunt altijd gehonoreerd?

Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de PDF-bestandbeleidsregels voor oplaadinfrastructuur gemeente Dordrecht (6328 kB). Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:
 • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten
 • vindbaarheid
 • zichtbaarheid
 • parkeerdruk
 • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen
 • uiterlijk
 • beheer en aansprakelijkheid.
De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

Terug naar boven


Komt er een laadpunt voor mijn huis?

Bij de afweging waar een laadpunt wordt geplaatst spelen veel factoren mee. Die zijn vermeld in de beleidsregels. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Waar mogelijk worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 200 meter.


Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Terug naar boven


Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

Terug naar boven


Heb ik een vergunning nodig voor een oplaadpunt op mijn eigen terrein?

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan kan dit zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten niet en verstrekt hiervoor geen subsidie.


Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Voor eigen oplaadpunten geldt dat er geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg worden gereserveerd voor het elektrisch opladen. Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.


Plaatsing van verlengd private palen met gastgebruik is momenteel niet mogelijk.

Terug naar boven


Hoe maak ik gebruik van de openbare laadpunten?

De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend via een oplaadpas. Die pas is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders.


Ligt het parkeervak bij het oplaadpunt in een gebied met betaald parkeren, dan geldt gewoon de betaalplicht. Bent u in het bezit van een parkeervergunning voor die sector, dan is de vergunning ook geldig op deze parkeervakken.

Terug naar boven


Wie betaalt de openbare laadpalen?

De gemeente Dordrecht kiest er voor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over.

Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) moet leges betalen voor een ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening.

De gemeente Dordrecht maakt wel kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van belijning en bebording.


Dordrecht wil aansluiten bij de nog te sluiten landelijke 'Green Deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur', het op te richten RAI Fonds en het op te richten Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Terug naar boven


Is de gebruikte elektriciteit duurzaam?

Voor deze oplaadpunten wordt groene stroom gebruikt.

Terug naar boven


Kun je niet een gewoon stopcontact gebruiken om je auto op te laden?

Nee, dat kan niet, omdat een gewoon stopcontact niet gemaakt is om een continue hoge piekstroom van 16 ampère door te geven.

Terug naar boven


Wat doet de gemeente zelf op het gebied van elektrisch vervoer?

Het Dordtse college wil dat Dordrecht een duurzamere stad wordt. De gemeente Dordrecht draagt zelf haar steentje bij door haar wagenpark te vergroenen. De vergroening van het gemeentelijk wagenpark gebeurt geleidelijk, door aan het einde van leasecontracten of de technische levensduur te kiezen voor duurzame voertuigen. De eerste stappen in dit proces zijn al gezet. Gemeente Dordrecht heeft momenteel diverse elektrische voertuigen.

Terug naar boven


Ik ben een aanbieder van publieke laadpalen. Kan ik laadpalen plaatsen en beheren in Dordrecht?

Gemeente Dordrecht heeft PDF-bestandbeleidsregels (6328 kB) vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. De beleidsregels vindt u hier.

Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Gemeente Dordrecht betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpaal.


Gemeente Dordrecht kiest voor het verlenen van medewerking aan marktinitiatief. De gemeente brengt aan de aanvrager (marktpartij) leges in rekening voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.


Als u op deze website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op deze website wilt worden vermeld. Dien dan uw verzoek in bij dhr. Kruidhof via E.Kruidhof@Dordrecht.nl?

Terug naar boven