Spring naar inhoud
  • Zonnepark Crayestein

    Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Vervoer en mobiliteit Dordrecht Fietsstad

Dordrecht Fietsstad

Dordrecht moet een echte fietsstad worden. Dat past bij een vitale en leefbare stad. In Dordrecht wordt helaas minder gefietst dan het landelijk gemiddelde. Dat wil het college veranderen met maatregelen uit de nota Dordrecht fietst verder.


Om het fietsgebruik te stimuleren zorgt de gemeente voor goede fietsenstallingen, pakt ze samen met de politie fietsendiefstal aan en wordt het fietsnetwerk verbeterd, rekening houdend met nieuwe trends zoals de toename van e-bikes.


Dordrecht werkt aan fietsveilige wegen. De rotonde Groenezoom is al veiliger gemaakt. Dat gebeurt de komende jaren ook met onder meer het Hugo de Grootplein en de Karel Doormanweg. De gemeente vraagt Dordtenaren vooral te melden waar het volgens hen onveilig is voor fietsers.


Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat begint al bij de jeugd. We kunnen er trots op zijn dat steeds meer scholen in Dordrecht het label School op Seef behalen. Zij zetten zich in voor verkeersveiligheid, vooral voor de fietsende jeugd. De gemeente blijft hen daarin stimuleren.

 

Meer Dordtenaren op de fiets en minder ongevallen: dat is het streven. Helpt u mee?


Meer informatie: www.dordrecht.nl/fietsen.