Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Ruimtegebruik Stadslandbouw

Stadslandbouw

Stadslandbouw kan worden gedefinieerd als de productie van voedsel binnen de stad of langs de randen van de stad. Kenmerkend daarbij is het gebruik van producten en diensten uit de stad. Waarbij vervolgens weer producten en diensten worden terug geleverd aan de stad. Van de stad, voor de stad dus.

De gemeente onderscheidt globaal twee vormen van stadslandbouw:
  • Collectieve moestuinen
    Een gezamenlijke moestuin met een brede maatschappelijke en sociale functie. Telen van groenten en kruiden gebeurt door en is bedoeld voor mensen uit de buurt of wijk.

  • Stadsboerderijen
    Stadsboerderijen hebben een landbouwkundige functie. Daarnaast vervult de stadsboerderij (maatschappelijke) nevenfuncties. Bijvoorbeeld de verkoop van streekproducten, zorglandbouw, kinderopvang, recreatie, natuureducatie en natuur- en landschapsbeheer.
Volkstuinen behoren niet tot stadslandbouw zoals bedoeld op deze pagina. Het verschil zit voornamelijk in het collectieve karakter. Het zijn collectieve moestuinen waarbij een deel van de opbrengst naar een maatschappelijke partner gaat.

Waar is stadslandbouw mogelijk?
Stadslandbouw is in principe mogelijk in de openbare ruimte, op braakliggende terreinen, op en in gebouwen. De openbare ruimte en braakliggende terreinen worden als meest kansrijk gezien. Kenmerkend is dat deze vorm van landbouw gebruik maakt van producten en diensten uit de stad en vervolgens weer producten en diensten teruglevert aan de stad. De vraag vanuit de stad staat centraal.

Welke initiatieven zijn er in Dordrecht?

Op veel locaties in Dordrecht zijn er al initiatieven van Stadslandbouw. U leest er meer over op de website www.stadslandbouwdordecht.nl. Daar worden de nu lopende initiatieven toegelicht.


Hoe dien ik een initiatief in?

De gemeente roept bewoners en/of organisaties op om met initiatieven op het gebied van stadslandbouw te komen. Dat kan door een wijkwens in te dienen.

De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks een vast bedrag uit aan het vervullen van wensen die een wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en/of veiliger maken. Meer informatie vindt u hier:wijkwensen.

Meer informatie
Op de website Stadslandbouwnederland.nl vindt u veel informatie, tips en inspiratie.