Spring naar inhoud
  • Zonnepark Crayestein

    Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Energie Energie opwekken Windenergie

Windenergie

Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon en vervuilt de lucht niet, in tegenstelling tot olie en aardgas. Ook raakt wind nooit op.


Na uitgebreid onderzoek en overleg met belanghebbenden heeft Dordrecht een ontwerp-structuurvisie opgesteld. Daarin staat waar het ruimtelijk mogelijk is voor initiatiefnemers om een windmolen te realiseren.


In december 2015 heeft de Dordtse gemeenteraad de Structuurvisie Windenergie unaniem vrijgegeven voor inspraak. Er zijn 19 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een inhoudelijk andere visie. Ook heeft de landelijke commissie m.e.r. de onderliggende milieueffectrapportage beoordeeld. Deze onafhankelijke commissie vindt dat met het Dordtse rapport er goede milieu-informatie is om goed onderbouwde afwegingen over windenergie in Dordrecht te kunnen maken. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de structuurvisie definitief vast te stellen.


Alle informatie over windenergie in Dordrecht vindt u op de website:
www.dordrecht.nl/windenergie

LinkedIn