Spring naar inhoud
  • Zonnepark Crayestein

    Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Energie Energie opwekken Warmtenet Dordrecht

Warmtenet Dordrecht

Afvalenergiebedrijf HVC werkt aan een warmtenet in Dordrecht. HVC wil de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval in hun centrale aan de Dordtse Baanhoekweg gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen. De gemeente Dordrecht heeft haar volle steun toegezegd aan het Dordtse warmtenet. Ook corporaties Trivire en Woonbron werken mee.

Nu worden in Dordrecht nog veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Trivire en Woonbron en afvalenergiebedrijf HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Zij beloven zo veel mogelijk huishoudens, bedrijven en gemeentelijke panden aan te sluiten op het warmtenet dat HVC in Dordrecht aanlegt.

Besparing
Het gebruik van restwarmte levert flinke energiebesparing en CO2-reductie op. Het doel is dat uiteindelijk omgerekend 10.000 woningen zijn aangesloten op het restwarmtenet. Een huishouden dat gebruik maakt van restwarmte stoot tot wel 75% minder CO2 uit dan een regulier huishouden met een CV-installatie.

Bestaande bouw
Het Dordtse warmtenet is uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Dordrecht gaat het warmtenet ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. Door veel woningen en gebouwen aan te sluiten op het warmtenet slaat Dordrecht in één keer een grote slag in de verduurzaming.

Voorlopig aangesloten
De aanleg van het warmtenet startte in maart 2011 met het leggen van de eerste buis in de Haringvlietstraat. Inmiddels ligt al 11 kilometer van de uiteindelijke 17 kilometer warmteleiding in de grond.
HVC heeft al diverse gebouwen aangesloten op tijdelijke warmtebronnen op locatie, onder andere scholen op het Leerpark, nieuwbouwwoningen en woningen van Woonbron en Trivire. Ook gemeentelijke panden als Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis zijn aangesloten. Die zijn te herkennen aan een speciale stoeptegel.

Werkzaamheden
Op verschillende plekken gaan warmteleidingen de grond in. Overlast is daarbij onvermijdelijk, maar waar mogelijk wordt werk met werk gecombineerd. Als de straat open moet vanwege rioleringswerkzaamheden, kan HVC de warmtebuizen ‘meeleggen’. Zo hoeft de weg maar één keer open.

De laatste stand van zaken leest u op www.warmtenetdordrecht.nl
LinkedIn