Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Duurzaamheid in Dordrecht Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018

Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018

Het Dordtse college van burgemeester en wethouders heeft het Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 vastgesteld. Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Het Opgaveplan Duurzaamheid beschrijft welke stappen de gemeente de komende jaren wil zetten om dat te bereiken. De focus ligt op de thema's energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik. Ook is er veel ruimte voor initiatieven uit de stad.


PDF-bestandDownload hier het Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 (638 kB)


Energiebesparing en duurzame energie zijn belangrijke pijlers. De energie die nog nodig is, moet zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt.
Mobiliteit richt zich op minder en schonere vervoerskilometers op, van en naar Dordrecht. De pont naar Werkendam is een mooi voorbeeld: de ambitie is om die te vervangen door een duurzame veerpont. Ook het op niveau houden van openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen passen daarbij.
Circulaire economie draait om het sluiten van de productieketen, waardoor afval weer grondstof wordt. Het streven is dat tien bedrijven in Dordrecht een koploper worden op dit gebied.
Bij ruimtegebruik denkt de gemeente aan duurzame inrichting van de Westelijk Dordtse Oever, specifiek Dordtse Kil IV, maar ook aan het verbinden van stad en natuur via het project Groen doet Goed.


Opgaveplan


Focus
Focus betekent niet dat er op andere gebieden niets gebeurt. Zo ligt er een belangrijke link met arbeidsmarktbeleid, waarin het sociale aspect van duurzaamheid tot uiting komt.
Wethouder Van der Linden (duurzaamheid): “
De valkuil is dat je alles onder duurzaamheid kunt scharen. Daarmee wordt het heel breed en veelomvattend. We kiezen ervoor focus aan te brengen: liever zes dingen goed dan twaalf dingen half. En laten we niet vergeten dat er al veel gebeurt in Dordrecht. Van grote projecten als het warmtenet en de Duurzaamheidsfabriek tot particuliere initiatieven zoals repair cafés en stadslandbouw.

Voorbeeldfunctie
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Op meer gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen. Het wagenpark wordt in 2015 verder verduurzaamd met duurzame voertuigen. Ook kan het gemeentelijk vastgoed energiezuiniger. Op veel punten zijn al goede stappen gezet. Zo loopt Dordrecht al jaren voorop als het gaat om energiezuinige openbare verlichting.

Ruimte
Het Opgaveplan biedt veel ruimte voor initiatieven uit de stad. Wethouder Van der Linden:
"We zijn blij met de betrokkenheid en initiatieven van Dordtse inwoners en ondernemers. Initiatiefnemers weten dat we geen subsidieloket zijn. Maar ze kunnen rekenen op onze ondersteuning, door denkkracht of inzet van het gemeentelijke netwerk te bieden. Ook creëren we in ons beleid ruimte voor initiatief. De vrije marktwerking rond oplaadpunten voor elektrische auto’s, een primeur in Nederland, is daarvan een goed voorbeeld.”