Spring naar inhoud
  • Zonnepark Crayestein

    Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Duurzaamheid in Dordrecht Duurzame iconen in Dordrecht

Duurzame iconen in Dordrecht

Dordrecht huisvest prachtige iconen op het gebied van duurzaamheid. We pikken er een paar uit:


Zonnepark Crayestein

Zonnepark Crayestein


Stadsboerderij Weizigt

Duurzaamheidscentrum Weizigt


Duurzaamheidsfabriek

Duurzaamheidsfabriek

Zonnepark Crayestein

Op 5 februari is zonnepark Crayestein in Dordrecht officieel geopend.  Een kleine 12.000 zonnepanelen wekken hier duurzame energie op. Bewoners uit de regio Dordrecht kunnen meeprofiteren van de opbrengsten door een certificaat van aandelen te kopen.

Het zonnepark is gebouwd op voormalig stortplaats Crayestein.


www.zoncrayestein.nlTerug naar boven


Duurzaamheidscentrum Weizigt

Duurzaamheidscentrum Weizigt is hét duurzaamheidscentrum voor jong en oud. Voor inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voor onderwijs, recreatie en inspiratie.

Naast het historische Koetshuis zijn er het Aquarama, diverse tuinen, een klimaatkas en de meest duurzame stadsboerderij van Nederland. Dit visitekaartje van duurzaam bouwen ontvangt ruim 150.000 bezoekers per jaar, waaronder zo'n 20.000 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit Dordrecht en omgeving. Ook het regionale MVO Bedrijvenplatform heeft Weizigt als thuisbasis.

www.weizigt.nl

Terug naar boven


Duurzaamheidsfabriek

In de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht bundelen bedrijfsleven, onderwijs en overheid de krachten. Een bijzonder gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een vernieuwende manier inricht. Bedrijven als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Sublean, Valkwelding en IWZH participeren in de fabriek. Zij geven onderwijs in de praktijk aan een nieuwe generatie technici.

De Duurzaamheidsfabriek is gericht op duurzame technologie met als focus de Maritieme Technologie en Energietransitie. In de Duurzaamheidsfabriek krijgt een leven lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de gehele loopbaan.

www.duurzaamheidsfabriek.nl

Terug naar boven