Spring naar inhoud
  • Zonnepark Crayestein

    Zonnepark Crayestein

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Dordrecht aardgasvrij

Dordrecht aardgasvrij

Aardgasvrij - Hoe bereiden we ons voor?

Dordrecht wordt – net als de rest van de Drechtsteden en Nederland – de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken, gaan over op een andere, duurzame, energiebron. Het doel is om ervoor te zorgen dat de regio in 2050 helemaal aardgasvrij is.

De gemeente Dordrecht heeft samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, Stedin en HVC een eerste onderzoek uitgevoerd naar de beste vervangers voor aardgas per woonwijk. Voor veel wijken in Dordrecht is het warmtenet een goede oplossing. In Dordrecht ligt het warmtenet al in een aantal wijken. Nieuwbouwwoningen en complexen van de woningcorporaties in die wijken sluiten we al aan op het warmtenet. Maar het warmtenet is niet in iedere wijk mogelijk. In deze wijken is bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp een oplossing. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Waar en hoe we deze duurzame warmtebronnen in de toekomst kunnen toepassen, is nu nog niet duidelijk.

 
Dit zijn de resultaten van een eerste onderzoek naar vervangende warmtebronnen voor aardgas. De resultaten vormen voor de gemeente de basis om in gesprek te gaan met bewoners. Samen met u gaan we verder onderzoeken wat de beste oplossing is voor uw wijk.

Waarom stoppen we met aardgas?

Bij het gebruik van aardgas komt CO₂ vrij. Door CO₂ in de lucht, warmt de aarde op. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat het klimaat verandert. We krijgen meer te maken met droogte, hitte en hevige regenbuien. Stoppen met het gebruik van aardgas vermindert de CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht hoe beter voor het klimaat.

Meer weten?

In de Transitievisie warmte vindt u informatie wat de alternatieven zijn voor aardgas bij u in de wijk. In de infographic vindt u meer informatie over de eerste stappen naar aardgasvrij wonen.

Wat kunt u nu al doen?

U kunt zelf al de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije woning. Ga in uw huis eens na of u (meer) energie kunt besparen. Dit kunnen kleine en grote maatregelen zijn. Door goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Wilt u meer weten wat u kunt doen in uw woning? Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht voor adviezen en tips.