Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Actueel Oude nieuwsberichten Van koffieresten tot grondverbeteraar?! Innovatietafel geeft inzicht in obstakels en oplossingen.

Van koffieresten tot grondverbeteraar?! Innovatietafel geeft inzicht in obstakels en oplossingen.

De Werkgevers Drechtsteden (WD) is de belangenorganisatie voor bedrijven in de Drechtsteden. Vanuit deze organisatie is het initiatief gelanceerd om innovatietafels te organiseren. Bedrijven helpen elkaar op deze manier om te innoveren en tot nieuwe ideeën te komen op uiteenlopende thema's. Op 20 april werd de casus van Pelican Rouge en Klompe Grondbeheer besproken. Zij lopen bij hergebruik van koffiereststromen als grondverbeteraar tegen regelgeving aan vanuit de bodem- en mestwetgeving. De vraag aan tafel was: 'Kan dit duurzame initiatief toch van de grond kan komen? En hoe?

 

De gemeente Dordrecht en Cirkellab schoven ook aan bij deze innovatietafel. De gemeente helpt mee met het aanjagen van de circulaire economie en had de rol van facilitator. Cirkellab was gevraagd vanwege de inhoudelijke kennis op het gebied van circulaire economie en kansen voor het bedrijfsleven in Dordrecht. Met elkaar is gesproken over deze circulaire kans.  

Wat is het probleem?

De Hoeksche Waard kampt met het probleem van verarming van de bodem, met name veroorzaakt door intensief grondgebruik en het gebruik van kunstmest. Klompe Grondbeheer, een landbouwbedrijf in de Hoeksche Waard, wil graag de koffiereststromen van Pelican Rouge gebruiken om de bodem te verbeteren. Het gaat om koffiepallets en breekbonen die vrijkomen bij het koffiebrandingsproces. Het probleem is dat er twijfels zijn bij het gehalte zware metalen en de invloed van cafeïne op de bodem. De concentratie van die stoffen is volgens de nu bekende gegevens net te hoog om het te mogen verspreiden over de bodem. De verwachting van Klompe Grondbeheer is echter dat het toebrengen van deze stof  op de bodem (in een bepaalde hoeveelheid)niet tot schadelijke effecten zal leiden voor bodem en grondwater. Om dit zeker te weten is bemonstering en een validatieproces van de reststroom nodig. De verantwoordelijke overheden kunnen namelijk geen risico's nemen. Klompe Grondbeheer is al ruim twee jaar bezig met deze casus, maar zit in een impasse vanwege de bodemwet. 


Op zoek naar oplossingen

Aangezien er veel belanghebbenden zijn in het proces van koffiereststroom tot bodemverbeteraar, zijn deze partijen eerst in kaart gebracht. Niet alle stakeholders waren aanwezig, maar zij die wel aanwezig waren, gaven hun kijk op deze casus. Om uit de impasse te komen, moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden, zoals het nemen van bodemmonsters en een praktijkproef om de reststroom te certificeren. Vanwege de complexiteit van de casus en de inschatting van de te maken kosten is het nog niet duidelijk of er een businesscase rond kan komen voor dit initiatief. Alle betrokken partijen hebben duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan. Het vervolg is in sterke mate afhankelijk van de te maken kosten voor certificering tegenover de toekomstige opbrengst van een verbeterde bodemkwaliteit. Dit zal worden onderzocht.


Innovatietafel Werkgevers Drechtsteden over circulaire economie

Tip de redactie!

Wij ontvangen ook graag uw nieuws!