Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Actueel Oude nieuwsberichten Uitnodiging conferentie 'Dordt doet duurzaam?!'

Uitnodiging conferentie 'Dordt doet duurzaam?!'

Het Platform Duurzaam Dordrecht heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Dordrecht een conferentie te organiseren over het opgaveplan duurzaamheid van de gemeente. De conferentie vindt plaats op woensdag 27 september van 16.00-21.00 uur in het Koetshuis van Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Conferentie Dordt doet Duurzaam?!
Twee vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst:

  • Waar staan we bij de uitvoering van het opgaveplan?
  • Hoe gaan we verder?

Het Platform Duurzaam Dordrecht ziet de uitvoering van het opgaveplan niet alleen als een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de hele Dordtse samenleving: burgers, maatschappelijke organisaties en
bedrijven.

Discussie en afspraken maken

Doel van de conferentie is te discussiëren over een aantal thema’s en te komen tot afspraken. De volgende vragen en onderwerpen komen zeker aan bod.

  • Waar staat Dordrecht als het gaat om duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit?
  • Om in 2050 energieneutraal te zijn is extra inspanning van ons allemaal nodig. Wat zijn de ambities van de gemeente en welke rol kunnen en moeten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties spelen? Welke inzet kunnen zij leveren om de doelen te halen?
  • Waar zit de grootste winst? Waar gebeurt al wat en waar juist niet? Wat vindt de stad belangrijk?

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd hierover mee te praten op 27 september van 16.00 tot 21.00 uur in het Koetshuis van het Duurzaamheidscentrum Weizigt. Er zijn slechts 120 plaatsen, dus geef u snel op via:
secretaris@platformduurzaamdordrecht.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de conferentie.

Tip de redactie!

Wij ontvangen ook graag uw nieuws!