Spring naar inhoud

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Actueel Nieuwsberichten

Nieuwe Energie in Crabbehof zonder rijksbijdrage

De gemeente Dordrecht behoort helaas niet bij geselecteerde 20 gemeenten die dit jaar een bijdrage van het rijk ontvangen voor het aardgasvrij maken van wijken. Het ministerie van Binnenlandse zaken stelt dit jaar € 90 miljoen beschikbaar voor 20 gemeenten die dit jaar nog starten met het aardgasvrij maken van wijken. In totaal hebben 75 gemeenten een aanvraag ingediend. De gemeente Dordrecht diende eind juni een aanvraag in bij het rijk met de titel 'Nieuwe Energie in Crabbehof!'. De gemeente zet met het plan in op een brede, wijkgerichte aanpak en benadrukt dat de plannen door inwoners, ontwikkelaars, partners en gemeente met elkaar moeten worden vormgegeven. De rijksbijdrage is onder andere bedoeld om een versnelling te krijgen in het aardsgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Ondanks dat de gemeente geen rijksbijdrage ontvangt, gaat de gemeente met haar partners wel door met de plannen voor Crabbehof. Wethouder Rik van der Linden: "Onze intenties voor Crabbehof blijven gelijk. Het traject naar aardgasvrije wijken is omvangrijk en langdurig, daarom vinden we het als gemeente belangrijk om nu samen met inwoners en partners te starten in de wijk. Wel zal de fasering van de plannen op onderdelen worden aangepast."


De gemeente ziet Crabbehof als meest kansrijke wijk voor deze aanpak. Het aardgasnet is aan vervanging toe en er is met het warmtenet van HVC een alternatieve warmtevoorziening beschikbaar in de wijk. Trivire heeft al de eerste stappen gezet met verduurzaming van vastgoed door een nieuwbouwcomplex in Crabbehof aan te sluiten op het warmtenet. Dit biedt de kans om in navolging hiervan de rest van de wijk mee te laten bewegen om van het aardgas af te gaan. Maar de wijkaanpak gaat verder dan alleen aardgasvrije gebouwen. Door slimme koppelingen te leggen met andere ontwikkelingen, zoals werkzaamheden in de buitenruimte en ook de meer sociale opgaven en wensen in de wijk, werkt iedereen samen aan 'Nieuwe energie in Crabbehof!'.


Samen met de wijk

Met partners en bewoners in de wijk wil de gemeente bepalen hoe we samen gaan werken aan 'Nieuwe Energie in Crabbehof!'. Wat hebben bewoners nodig om van het aardgas af te gaan? Hoe kunnen we elkaar helpen? Welke rol willen bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk spelen? De gemeente heeft nog niet overal een antwoord op, maar gaat graag in gesprek met alle betrokkenen. Zo organiseren we in november de eerste gesprekstafels op verschillende locaties in de wijk. Trivire start eind 2018/begin 2019 met de eerste stappen voor het aardgasvrij maken van een appartementengebouw met allemaal individuele warmtevoorzieningen. Wanneer de daadwerkelijke uitvoering plaats vindt, is nog niet bekend.


Regionaal Energieakkoord

Binnen de Drechtsteden werken 30 partners samen om de Drechtsteden energieneutraal te maken. Bedrijven, organisaties en de Drechtstedengemeenten hebben hiervoor de 'Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal' ondertekend en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld: de Energiestrategie Drechtsteden. Naast het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen staan ook energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie op de agenda.