Spring naar inhoud

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Actueel Nieuwsberichten

Eerste verkenning naar alternatieven voor aardgas in Dordrecht

Nederland gaat over op schonere, duurzamere warmtebronnen. We stoppen met het gebruik van aardgas om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. Ook in Dordrecht gaan we van start met de overgang naar aardgasvrij.

Beste vervangers

De gemeente heeft een eerste onderzoek uitgevoerd naar de beste vervangers voor aardgas per woonwijk. Voor veel wijken in Dordrecht is het warmtenet een goede oplossing. In Dordrecht ligt het warmtenet al in een aantal wijken. Nieuwbouwwoningen en complexen van de woningcorporaties in die wijken sluiten we al aan op het warmtenet. Maar het warmtenet is niet in iedere wijk mogelijk. In deze wijken is bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp een oplossing. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Waar en hoe we deze duurzame warmtebronnen in de toekomst kunnen toepassen, is nu nog niet duidelijk.


Dit zijn de resultaten van een eerste onderzoek naar vervangende warmtebronnen voor aardgas. De resultaten vormen voor de gemeente de basis om in gesprek te gaan met bewoners. Samen met u gaan we verder onderzoeken wat de beste oplossing is voor uw wijk.

Wanneer wordt uw wijk aardgasvrij?

Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er een tweedeling gemaakt in wijken. In sommige wijken gaan we voor 2030 over op een vervangende warmtebron voor aardgas. In de andere wijken gebeurt dit pas na 2030. Crabbehof is de eerste wijk waar de gemeente, woningcorporaties Trivire en Woonbron, Stedin en HVC samen met woningeigenaren beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen.

Wat kunt u nu al doen?

U kunt zelf al de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije woning. Ga in uw huis eens na of u (meer) energie kunt besparen. Dit kunnen kleine en grote maatregelen zijn. Kies bij de verbouwing van uw keuken alvast voor koken op inductie. Heeft u plannen voor een kleine verbouwing, kijk dan meteen of u uw vloer, muur of dak kunt isoleren. Vervang uw lampen door led-lampen of plaats een tochtstrip bij die deur waar het tocht. Door goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Wilt u meer weten wat u kunt doen in uw woning? Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht voor adviezen en tips.

Waarom stoppen we met aardgas?

Bij het gebruik van aardgas komt CO₂ vrij. Door CO₂ in de lucht, warmt de aarde op. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat het klimaat verandert. We krijgen meer te maken met droogte, hitte en hevige regenbuien. Stoppen met het gebruik van aardgas vermindert de CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht hoe beter voor het klimaat.

Meer weten?

In de folder PDF-bestand'Dordrecht aardgasvrij. Hoe gaan we dat doen?' (1619 kB) kunt u lezen wat de eerste stappen zijn naar aardgasvrij wonen. Wilt u meer weten over de mogelijke alternatieven voor aardgas in uw wijk? Bekijk dan de Transitievisie Warmte 1.0 op Dordrecht aardgasvrij.