Spring naar inhoud

Wij werken aan de website

De komende maanden werken we aan de website Dordt Duurzaam. Op de website komt meer aandacht voor energie besparen, aardgasvrij wonen en het opwekken van duurzame energie.

Home Actueel Nieuwsberichten

Dordrecht verder aardgasvrij met warmtenet Drechtsteden

We weten het inmiddels allemaal: Nederland moet de komende 30 jaar van het aardgas over op andere, duurzame warmtebronnen. Energie-, grondstoffen-, en afvalbedrijf HVC is daar hard mee bezig in uw regio – met succes.

Zonder aardgas toch verwarming in huis. Dat kan door huizen en andere gebouwen aan te sluiten op een warmtenet, dat water verwarmt met duurzame energie. Zoals een afvalenergiecentrale, die warmte produceert door restafval te verbranden. Eind 2017 is het warmtenet in Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. Gebouwen die daarop aangesloten zijn hebben geen aardgas meer nodig, maar worden nu duurzaam verwarmd. Elke aansluiting draagt direct bij aan een betere luchtkwaliteit in de wijk doordat er minder fijnstof in de lucht komt door minder gebruik van Cv-ketels.


Aardgasvrije woningen

In eerste instantie zijn vooral hoogbouw, nieuwbouw en grote gebouwen aangesloten, omdat hier alleen al een forse verduurzaming kan worden bereikt. Inmiddels volgen steeds meer woningen. Zo kiezen woningcorporaties Trivire en Woonbron bij de vervanging van ketels of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk voor een aansluiting op het warmtenet. In Sliedrecht worden in samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente ook de eerste woningen duurzaam verwarmd. De herbouw in de Staatsliedenbuurt was namelijk een mooie kans om meteen een warmtenet aan te leggen en woningen aan te sluiten.


Natuurlijke warmtebronnen

In 2017 is 3 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Dordrecht waardoor de totale lengte bijna 17 km is. Manager warmtelevering Robert Crabbendam van HVC  is trots, ook omdat in de Drechtsteden naar aardwarmte als duurzame warmtebron gekeken wordt, dat biedt perspectief voor de toekomst. “Vanzelfsprekend kijken we samen met gemeenten bij de nog aan te leggen warmtenetten vooral naar het gebruik van nieuwe duurzame bronnen, zoals warmte uit oppervlaktewater, aardwarmte en biomassa. Deze nieuwe duurzame bronnen geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere plaatsen dan Alkmaar en Dordrecht.”


Bekijk het gehele CO2-prestatieverslag over de warmtenetten van HVC in regio’s Alkmaar en Dordrecht via www.hvcgroepmagazine.nl/2017/welkom/.
Duurzaamheidsfabriek